iglo5

Softline

Fönster av furu, meranti eller lärkträ i Softline system är ett uttryck för klassisk elegans. Vi erbjuder träsystem djupa på 68 mm, 78 mm och 88 mm. Profiler är tillverkade av ihoplimmade lager av massivt trä, torkade till en lämplig fuktighetsnivå och med en lämplig densitet (minst 450 kg/m3 meranti). Fönsterkarmens nedre kanter skyddas med aluminiumdropplister. Dessutom använder man en termodropplist, vilkens form är anpassad till fönstrets utseende. En sådan lösning ser elegant ut och skyddar mot vädrets påverkan. Fönster i Softline system lackeras med ett vattenspädbart topplack som utgör beläggningen av högsta kvalitet.

Estetik
Innovativ design, överlägsen elegans, funktionalitet samt många färgvarianter av utrymmet tack vare ett brett utbud av färger för trä.

Utmärkt kvalitet
De högkvalitativa komponenter som använts i båda systemen, till exempel tillämpning av utvalda träbitar, garanterar lång hållbarhet.

Energisparande
De material och lösningar som använts i båda systemen, inklusive ett modernt tätningssystem, garanterar enastående parametrar när det gäller värmeisolering:
Softline System – på nivån 0,80 W/(m2*K)*

Varaktighet
Den tillämpade profilen, miljövänliga lacket med underskikt och impregneringsmedel mot skadedjur och svampar, samt aluminiumlisten som skyddar träet mot UV-strålning och vatten, garanterar

BEGÄR OFFERT


Fönster 1

Fönster 1

Fönster 2

Fönster 1

Fönster 2

Fönster 3

Fönster 1

Fönster 2

Fönster 3

Fönster 4

Fönster 1

Fönster 2

Fönster 3

Fönster 4

Fönster 5


info@lagprisfonster.se